Voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van de NBA aan welke gedeponeerd zijn door de NBA bij de Griffie van de Arrondissements- rechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013.

Algemene Voorwaarden NBA 2013